W zakładce przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całego Mazowsza, które przystąpiły do I edycji WM. Wkrótce zamieścimy nową listę uczestników.

Więcej...

Nauczycieli uczestniczących w Projekcie zapraszamy do korzystania z bazy ze scenariuszami, według których prowadzone są zajęcia dla dzieci i lekcje dla uczniów. Uwaga! Dostęp do scenariuszy tylko po wprowadzeniu hasła!

Więcej...

Szkolenia dla nauczycieli prowadzą trenerzy Projektu – nauczyciele konsultanci MSCDN. Doskonale przygotowani i kompetentni udzielają porad i wskazówek dotyczących stosowania narzędzi TOC.

 

Więcej...

TOCusiowy maraton w MP 37 w Płocku

Pierwsze zajęcia "Wykorzystanie narzędzi TOC - "gałązka logiczna". Historyjka obrazkowa pt. "Uśmiech dobry na wszystko" poprowadziły panie Ewelina Brzózka i Anna Maruszewska. Drugie: "Rozwiązywanie konfliktów za pomocą "chmurki", czyli jak pomóc Krzysiowi pogodzić Kubusia Puchatka i Tygryska" zrealizowały panie Jolanta Kołodziej i Ewelina Drążkiewicz-Urbańska, a trzecie: "Drzewko ambitnego celu", czyli jak skutecznie zaprojektować zaproszenie na bal" panie Monika Moryc i Edyta Sobczak.

Koordynatorem komponentu przedszkolno-wczesnoszkolnego jest Aleksandra Banach, nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku.

Dziękujemy!

Pierwsze zajęcia:

 

 

Drugie zajęcia;

 

 

Trzecie zajęcia: