W zakładce przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całego Mazowsza, które przystąpiły do I edycji WM. Wkrótce zamieścimy nową listę uczestników.

Więcej...

Nauczycieli uczestniczących w Projekcie zapraszamy do korzystania z bazy ze scenariuszami, według których prowadzone są zajęcia dla dzieci i lekcje dla uczniów. Uwaga! Dostęp do scenariuszy tylko po wprowadzeniu hasła!

Więcej...

Szkolenia dla nauczycieli prowadzą trenerzy Projektu – nauczyciele konsultanci MSCDN. Doskonale przygotowani i kompetentni udzielają porad i wskazówek dotyczących stosowania narzędzi TOC.

 

Więcej...

Cyberprzemoc - nowy termin szkolenia

Szanowni Państwo, informujemy, że nastąpiła zmiana terminu szkolenia "Cyberprzemoc - problematyka przemocy rówieśniczej w cyberprzestrzeni", które miało się odbyć 22 lutego 2016 r.

Szkolenie odbędzie się 6 kwietnia 2016 r. w godz. 14.30-18.30

w MSCDN Wydział w Płocku, sala 8

"Ktoś na naszej klasie założył konto i się pode mnie podszył i tam są moje zdjęcia z różnych wycieczek szkolnych i z basenu. Te zdjęcia są okropne! Wszyscy je oglądają i teraz śmieją się ze mnie. A w danych napisali, że jestem chętna i takie okropne rzeczy. Bardzo się wstydzę...". Wykorzystanie cudzego wizerunku to jedna z najpopularniejszych form cyberprzemocy (podany przykład pochodzi ze strony sieciaki.pl). Doświadczają jej zarówno dzieci, jak i dorośli. Jak się przed nią bronić? Jak reagować? Zapraszamy na fakulatywne szkolenie "Cyberprzemoc - problematyka przemocy rówieśniczej w cyberprzestrzeni" w ramach naszego projektu.

Szkolenie wpisuje się w obszar priorytetów edukacyjnych MEN na bieżący rok, związanych z bezpieczną szkołą.

Tematyka szkolenia:
1. Charakterystyka form cyberprzemocy.
2. Wskazanie różnic pomiędzy cyberprzemocą, a przemocą tradycyjną.
3. Analiza prawnej ochrony przed cyberprzemocą.
4. Psychologiczne aspekty cyberprzemocy.
5. Specyfika systemu reagowania i profilaktyki.
6. Oferta edukacyjna i pomoc specjalistyczna.

Szkolenie poprowadzi Beata Czyżewska z MSCDN w Warszawie.

Zaintersowane osoby prosimy o kontakt z koordynatorem realizowanego komponentu.