W zakładce przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całego Mazowsza, które przystąpiły do I edycji WM. Wkrótce zamieścimy nową listę uczestników.

Więcej...

Nauczycieli uczestniczących w Projekcie zapraszamy do korzystania z bazy ze scenariuszami, według których prowadzone są zajęcia dla dzieci i lekcje dla uczniów. Uwaga! Dostęp do scenariuszy tylko po wprowadzeniu hasła!

Więcej...

Szkolenia dla nauczycieli prowadzą trenerzy Projektu – nauczyciele konsultanci MSCDN. Doskonale przygotowani i kompetentni udzielają porad i wskazówek dotyczących stosowania narzędzi TOC.

 

Więcej...

Jakie opłaty za udział w projekcie?

 

Osoby, które potwierdzają chęć udziału w projekcie prosimy o wpłaty na konto MSCDN Wydział w Płocku 09 1020 1026 0000 1902 0232 8037, w tytule wpisując "Projekt Włącz myślenie. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, komponent językowy", zgodnie z zasadami:


Od 1 do 5 nauczycieli z placówki = 100 zł za osobę

Od 6 do 10 nauczycieli z placówki = 80 zł za osobę

Od 11 do 25 nauczycieli z placówki = 50 zł za osobę


Osoby, które z różnych przyczyn rezygnują z udziału w projekcie, prosimy o informację zwrotną o rezygnacji (wystarczy jedno zdanie) na adres mailowy koordynatorów komponentu